Perusasioita

 

Kaavojen merkitseminen

Hakki on saumanvaran reunaan saksilla leikattava lyhyt viilto, jonka avulla kaavankappaleet kohdistetaan toisiinsa. Leikkaa kaikki kaavan hakit huolellisesti merkittyihin kohtiin ennen kaavankappaleiden irrottamista. Taitteelta leikattavaan kappaleeseen merkitään myös keskietu- tai keskitakahakit: leikkaa tavallinen hakki saumanvaraan siihen kohtaan, josta kangas taittuu, eli kappaleen keskikohtaan.

Merkitse kaavan muut merkit huolellisesti kankaaseen ennen kaavankappaleiden irrottamista. Tällaisia merkkejä ovat esimerkiksi rintamuotolaskosten kärjet, taskujen paikat, napit ja napinlävet. Ne on merkitty kaavaan joko kohdistusmerkeillä, kohdistuslinjoilla tai napin/napinläven merkillä (katso taulukko). Kaikki tällaiset merkit jäljennetään kankaaseen joko asettamalla nuppineula merkin kohdalle, tai solmimalla siihen lyhyt lanka.

Yleisohjeita

Ohjeissa oikea ja vasen tarkoittavat aina vaatteen oikeaa ja vasenta puolta (kun vaate on päällä, oikein päin).

Kappaleet kohdistetaan hakkien mukaisesti. Kulmat tulee kohdistaa niin, että kappaleiden ompelulinjat ovat kohdakkain, ei saumanvaran reunat kohdakkain (katso kuva). Ompele kappaleet yhteen oikeat puolet vastakkain ja reunat tasan, ellei toisin mainita.

Kaikissa kaavanosissa on käytetty 1 cm saumanvaroja, ellei toisin mainita. Ompele kappaleet toisiinsa saumanvarojen etäisyydeltä.

Voit huolitella kappaleiden raakareunat saumurilla tai ompelukoneen siksak-ompeleella. Jos sauma silitetään auki, huolittele kappaleet erikseen. Jos saumaa ei silitetä auki, ompele sauma ja huolittele saumanvarat yhteen. Mikäli kangas on hyvin rispaantuvaa (esimerkiksi vuori), huolittele kaikki saumat. Muussa tapauksessa voit jättää kaikki piiloon jäävät saumat huolittelematta (esimerkiksi kauluksen ja kaulurin kappaleet, vyöt, tampit, takkien etureunat jne.).

Neulaa kappaleet yhteen aina ennen ompelua. Neulatessasi huomioi sauman ompelusuunta niin, että neulojen poistaminen ompelun aikana olisi helppoa. Harsimista käytetään, kun ommeltava sauma on erittäin vaikea neulata tai kappaleita on pelkillä neuloilla hankalaa pitää paikoillaan ompelun ajan. Harsittaessa kappaleet ommellaan käsin toisiinsa pitkillä pistoilla, ja harsinlanka puretaan varsinaisen sauman ompelun jälkeen.

Tee jokaisen sauman alussa ja lopussa edestakaistikkaus, joka estää sauman purkaantumisen: ompele muutama ommel eteen, sitten taakse, ja jatka normaalisti eteenpäin. Näkyvissä päällitikkauksissa voit päätellä sauman vetämällä molemmat langanpäät nurjalle ja solmimalla muutaman kerran.

Aputikkaus kiinnittää jonkin muodon tai kappaleet kiinni toisiinsa ennen varsinaista saumaa. Se ommellaan saumanvaroihin, noin 5 mm etäisyydelle reunasta, eikä se jää näkyviin valmiissa vaatteessa. Aputikkauksella kiinnitetään esimerkiksi laskokset.

Kankaan leikkaaminen

  • Tarkista leikkuusuunnitelmasta, kuinka monta kappaletta kutakin kaavanosaa leikataan ja millä tavalla.
  • Taita kangas oikeat puolet vastakkain. Mikäli kappale leikataan yksinkertaiselta kankaalta, aseta kangas oikea puoli ylöspäin.
  • Aseta kaavat kankaalle langansuunnan mukaisesti. Langansuunnan osoittaa kaavassa oleva nuoli, joka asetetaan kulkemaan kankaan hulpion (sivureunan) suuntaisesti. Asettele kaavat kankaalle huolellisesti ja tarkista mittanauhan avulla, että langansuuntanuoli on linjassa hulpion tai taitteen kanssa. Mikäli yksi kaavan sivuista on merkitty pitkällä katkoviivalla, eikä siinä ole erillistä langansuuntaa, kappale leikataan taitteelta ja katkoviiva osoittaa langansuunnan.
  • Voit asetella kaavat kankaalle leikkuusuunnitelmassa ehdotetulla tavalla. Huomaa, että leikkuusuunnitelmassa on koon 40 kaavat ja 150 cm leveä kangas. Asettele kaavankappaleet aina kankaalle mahdollisimman tiiviisti välttääksesi hukkapaloja. Kiinnitä kaavat kankaaseen nuppineulojen tai painojen avulla.
  • Mikäli kankaasi kuvio tai nukan/kiillon suunta vaatii kohdistamista tai kaikkien kappaleiden leikkaamista tiettyyn suuntaan, asettele kappaleet kankaasi vaatimalla tavalla leikkuusuunnitelman sijaan.
  • Leikkuusuunnitelmassa tukikankaan leveys on 90 cm. Mikäli kankaasi on kevyttä, tue kappaleet ja saumanvarat kokonaan. Mikäli kankaasi on keskivahvaa tai paksua, leikkaa tukikankaan kappaleisiin vain muutaman millimetrin saumanvarat.
  • Merkitse kankaaseen kaikki kaavamerkit ennen kaavojen irrottamista.